74வது சுதந்திர தின விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது!

74வது சுதந்திர தின விழா

சங்கராபுரம் ஒருங்கிணைந்த நகர்களின மக்கள் நல்வாழ்வு (SPON) சங்கத்தின் சார்பில் 74வது சுதந்திர தின விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது!!மக்கள் சேவகர் வே. சஙகர் அவர்கள் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து இனிப்புகள் வழங்கினார்!!